Kancelaria Adwokacka

Adwokat Agnieszka Puchała

Doświadczenie i rzetelność

O Kancelarii

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisana zostałam na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Moja Kancelaria Adwokacka świadczy obsługę prawną osób indywidualnych, przedsiębiorców, jak i instytucji. W swoich działaniach kieruję się profesjonalizmem, zapewniając Klientom najwyższą jakość usług, fachową pomoc i wsparcie prawne. Każda sprawa jest przeze mnie traktowana indywidualnie i priorytetowo. A za podstawę pracy uważam utrzymywanie stałego kontaktu z Klientem, aby w ten sposób na bieżąco informować Go o aktualnym stanie Jego sprawy.

Kancelaria w sposób przejrzysty i w oparciu o obowiązujący porządek prawny, przedstawia sytuację prawną Klienta i zapewnia rozwiązanie najbardziej dla Niego korzystne. Kancelaria współpracuje też z innymi kancelariami prawnymi, Notarialnymi i Komorniczymi na terenie powiatu mikołowskiego, jak i innych miast województwa śląskiego.

Kancelaria gwarantuje swoim Klientom dyskrecję i pełną dyspozycyjność.
Zapraszam do współpracy

Telefon kontaktowy:
+48 602 793 228

Praktyka

Pomoc prawna na najwyższym poziomie
Działalność Kancelarii opiera się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług w szczególności w zakresie:

PRAWA CYWILNEGO

 • prawo zobowiązań (sprawy o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawne wzbogacenie, ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika)
 • prawo rzeczowe (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, przywrócenie utraconego posiadania, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości)
 • prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, ustalenie nieważności testamentu)
 • windykacja należności

PRAWA RODZINNEGO

 • rozwód
 • separacja
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • przysposobienie
 • alimenty
 • uregulowanie kontaktów
 • pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie ojcostwa

PRAWA GOSPODARCZEGO

 • windykacja należności
 • negocjacje z kontrahentami
 • sporządzanie i opiniowanie umów
 • reprezentacja przez Sądami oraz innymi organami

PRAWA KARNEGO

 • obrona w sprawach karnych, także na etapie postępowania wykonawczego
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych

PRAWA PRACY

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • sprawy o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie
Zasady współpracy
Jasne zasady i zaangażowanie

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, a jego wysokość uzależniona jest od charakteru i stopnia zawiłości sprawy.

Kancelaria oferuje dwa systemy rozliczeń:

System stawki godzinowej

wysokość wynagrodzenia ustalana jest w oparciu o ilość przepracowanych godzin.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest z góry za prowadzenie danej sprawy.

ul. Cicierz 22
43-170 Łaziska Górne